Kezdőlap
https://vizgazdalkodotanfolyam.hu/

Részlet a vízgazdálkodó szaktechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
                1.  AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1.     A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 850 06
1.2.     Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Vízgazdálkodó szaktechnikus
1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5
1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240–360
 
                2.  EGYÉB ADATOK
2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1.     Iskolai előképzettség:
2.1.2.     Bemeneti kompetenciák: –
2.2.     Szakmai előképzettség: Környezetvédelmi technikus
2.3.     Előírt gyakorlat: –
2.4.     Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6.     Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7.     Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8.     Szintvizsga: –
2.9.     Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
 
                3.  PÁLYATÜKÖR
3.1.     A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3134 Környezetvédelmi technikus Környezet és vízgazdálkodási technikus
3.1.3. Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns
3.1.4. Környezetvédelmi szaktechnikus
3.1.5. Szennyvízlaboráns
3.1.6. Víz- és környezetvédelmi technológus
3.1.7. Vízminőségvizsgáló laboráns
 
 
3.2.     A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
           A vízgazdálkodó szaktechnikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket, a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően, a hatósági és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelően, az adott szakterületen önállóan végzi.
           A szakképesítéssel rendelkező képes:
–             vízrajzi méréstechnikusi feladatokat ellátni,
–             területi vízgazdálkodási üzemeltetési feladatok megoldásában – beosztottként – közreműködni,
–             környezetbarát vízkár-elhárítási létesítési munkák technikusi feladatait elvégezni,
–             csatornázási rendszerek üzemeltetésében középvezetőként közreműködni,
–             szennyvíztisztító telepek üzemeltetésében irányító technikusként közreműködni,
–             vízellátási hálózat és műtárgyainak üzemeltetési feladatait irányítani,
–             víztisztító telep üzemi feladatait technikusi szinten ellátni,
–             vízépítési beosztott technikusi feladatokat ellátni,
–             kistelepülési környezetvédelmi hatósági feladatokat ellátni,
–             vízszennyezés elleni megelőzésben és védekezésben közreműködni.
 
3.3.     Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 850 01 Környezetvédelmi technikus szakképesítés
 
                4.  SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10878-12 Vízgazdálkodás
 
                5.  VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1.     A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
           Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
           Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
 
5.2.     A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10878-12 Vízgazdálkodás gyakorlati, szóbeli
 
           Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3.     A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.     Gyakorlati vizsgatevékenység
               A vizsgafeladat megnevezése:
               Méréstechnika, műszaki dokumentálás
               A vizsgafeladat ismertetése:
               Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, kiiktatás) elvégzése.
               Laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégzése. Vízépítési tevékenységhez kapcsolódó geodéziai mérések elvégzése.
               A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
               A vizsgafeladat aránya: 60%
5.3.2.     Központi írásbeli vizsgatevékenység
               A vizsgafeladat megnevezése: –
               A vizsgafeladat ismertetése: –
               A vizsgafeladat időtartama: –
               A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3.     Szóbeli vizsgatevékenység
               A vizsgafeladat megnevezése:
               Vízgazdálkodás, építésszervezés
               A vizsgafeladat ismertetése:
               Vízhasznosítás, víz- és csatornamű üzemeltetés, vízkárelhárítás
               Építésszervezés, munkabiztonság
               A szóbeli vizsgán a tételekhez kapcsolódó segítő mellékletek (rajzok, folyamatábrák, táblázatok) adhatók.                A kapcsolódó mellékletek a tételek kifejtését, annak részleteit nem tartalmazhatják.
               A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
               A vizsgafeladat aránya: 40%
5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:  –
           A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
 
                6.  ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Mintavételező eszközök
6.3. Laboratóriumi műszerek, gyorstesztek
6.4. Geodéziai mérőeszközök
6.5. Számítógép, adatrögzítő szoftver
6.6. Telekommunikációs eszközök
6.7. Vízgépészeti berendezések
 
 

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

Részlet a vízgazdálkodó szaktechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Környezet és vízgazdálkodási technikus,  Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns, Környezetvédelmi szaktechnikus,  Szennyvízlaboráns, Víz- és környezetvédelmi technológus, Vízminőségvizsgáló laboráns,